Veksthormon – Somatropin

Veksthormon er “super anabolt”, og blir brukt av de største av de største. Det er et av få stoffer som kan “kurere dårlige gener”.

Det er mange myter rundt bruk av veksthormoner, og vi skal også prøve å avlive noen av dem her.

Kan man få HIV eller AIDS av å bruke veksthormon?

Nei, ikke nå lengre. Tidlig på 1980 tallet ble veksthormon utvinnet av hypofysen på døde mennesker, og lagd til injeksjonspreparat. Et av de produktene het Grorm. Når dette ble gjort i land som Russland og andre tidligere østblokkland, hvor kvalitetskontrollen ikke var så bra, hendte det at man kunne få med andre ting enn veksthormon på kjøpet.

Det kunne føre til en sjelden og livsfarlig hjernesykdom som Jakob Creutzfeldt syndrom. Det har også vært mye snakk om at det også ble overført HIV virus på denne måten, men vi har ikke funnet noe kilder som kan bekrefte dette. I dag finnes det kun syntetisk fremstilt veksthormon og det kan man ikke få overført noe sykdommer fra.

Spiste kroppsbyggere apehjerner for å få i seg veksthormon?

På slutten av 1970 og begynnelsen av 1980 tallet gjorde noe ekstreme dopingbrukere det. De spiste hypofysen på døde aper i håp om å få i seg veksthormon. Dette fungerte ikke ettersom veksthormon ødelegges av magesyren.

Det er greit å vite at det var nok ikke så mange kroppsbyggere som gjorde dette.

***

Veksthormon produseres i egne celler i hypofyseforlappen, og hvor mye som produseres styres av hypotalamus. Hypotalamus produserer to nevrohormoner som stimulerer eller hemmer produksjonen av veksthormon, på grunnlag av signaler fra blant annet sentralnervesystemet. Dette forklarer hvorfor fysiske ting som f.eks. stress og trening kan øke produksjonen av veksthormon.

Somatropin

Nevrohormonene som hypotalamus frigjør er et stimulerende hormon: GH-RH, og et hemmende hormon: GH-IH ofte kalt somatostatin. De veksthormonproduserende cellene er hele tiden under påvirkning av både GH-RH og GH-IH, og en slik dobbeltkontroll gir en svært presis styring av hormonsekresjonen. Den samlete virkningen av de to hormonene er stimulerende.

Veksthormon påvirker de fleste vev i kroppen og er ikke knyttet til ett spesielt målorgan. Veksthormon er den viktigste regulatoren for lengdevekst fra man er spedbarn. I puberteten kommer det en økt produksjon av kjønnshormoner som stopper lengde veksten ved at vekstsonene i knokler forbeines.

Veksthormon er et anabolt hormon, som stimulerer til vekst via IGF-1(insulinlignende vekstfaktor) og økt proteinsyntese. Veksthormon har også virkninger på fettomsetningen og omsetning av karbohydrater. Veksthormon har anti-insulin effekt og beskytter kroppen mot hypoglykemi. Veksthormonsekresjonen stimuleres raskt og kraftig av hypoglykemi, som f.eks. oppstår ved faste.

Veksthormon går ofte under det generiske navnet Somatropin.
Veksthormon er et polypeptid hormon som består av 191 aminosyrer, og fremstilt ved rekombinant DNA-teknikk med E. coli som vekstorganisme. Aminosyrefrekvensen er identisk med humant veksthormon fra hypofysen.

Medisinsk anvendes det til substitusjonsterapi ved nedsatt eller opphevet egenproduksjon av veksthormon, dvergvekst og Turners syndrom. I tillegg har veksthormon mange behandlingsområder som er kontroversielle. Reversering eller bremsing av alderdom. Behandling av overvekt, kortvoksthet og fibromyalgi.

Somatropin

Det er viktig å forstå at veksthormon ikke har noen direkte effekt, men stimulerer leveren til å produsere og frigjøre IGF-1. Det meste av den anabole virkningen av somatropin utøves via IGF-1. Problemet er at leveren kun kan produsere en viss mengde av disse stoffene, og man har ingen kontroll over hvor mye IGF-1 leveren produserer.

Ved bruk av veksthormon “sier man i fra til leveren at den skal produsere mer IGF-1”. Nå finnes også IGF-1 som injeksjonspreparat, som har en direkte effekt. Det kan injiseres rett i den muskelen man skal trene den dagen.

Veksthormon gjør som nevnt flere ting med kroppen. Det øker protein syntesen, transporten av aminosyrer øker og det stimulerer nitrogenretensjon. Dette gir økt størrelse på muskelcellene og kalles hypertrofi. Men det viktigste er at det gir kroppen flere muskelceller, som kalles hyperplasi.

Dette er noe som ikke kan oppnås ved bruk av anabole steroider. Det er det som gjør at man kan bli så mye større av veksthormon sammenlignet med anabole steroider. I tillegg øker det fettforbrenningen ved at fett blir brukt som “brennstoff”. Sener, leddbånd og bindevev blir også påvirket og blir sterkere. Noe som minsker sjansen for skader.

Det at man kan få flere muskelceller gjør at brukere kan bli vanvittig store. Når du ser en på et helsestudio som er ekstremt mye større enn de “vanlige bolerne”, kan du regne med at det er noe veksthormon i bildet. Men ikke alle får bra resultater av veksthormon. Mange bruker det feil og blir veldig skuffet.

Veksthormon brukes ofte over lang tid og er veldig kostbart. Kurer over flere måneder og opptil et halvt år eller år er ikke uvanlig. Det kombineres ofte med insulin og stoffskiftehormoner som tyroksin, og selvfølgelig anabole steroider.

Det kan se ut til at veksthormon senker nivåene av insulin og stoffskiftehormoner(T3-T4). Derfor brukes ofte T3 eller T4 sammen med veksthormon, dette vil også øke fettforbrenningen betraktelig. Insulin vil kunne øke reseptor sensitiviteten til IGF-1. I tillegg redusere nivået IGF bindende protein 1(IGFBP-1). Dette vil øke nivået av fritt IGF-1. Veksthormon selv vil redusere nivået av IGFBP-1.

Anabole steroider øker den anabole effekten av en kur med veksthormoner ved å kunne virke anabolt på andre måter en veksthormon. Anabole steroider i suprafysiologiske doser påvirker også nivået av IGFBP-1, som øker fritt IGF-1. Dette øker effekten av veksthormonet. Det vanligste er å kombinere veksthormon med høyandrogene steroider.

Disse hormonene øker effekten av hverandre. Noe som har mye å si for resultatet av kuren. Det er viktig å forstå at dette øker samtidig sjansen for bivirkninger betraktelig. Ved en kombinasjon av disse hormonene bør man se på bivirkningene av hvert enkelt hormon. Det er også viktig å huske at det ikke finnes noen medisinske studier på bivirkninger og langtidsvirkninger av en slik “coctail”, så man vet egentlig ikke helt hva man går til uansett hvor mye man kan om emnet.

Somatropin

I tillegg kombineres veksthormon også ofte med IGF-1 og Clenbuterol. IGF-1 vil åpenbart gi enda mer effekt i forhold til hyperplasi og anabol effekt. Clenbuterol vil forsterke den fettforbrennende effekten av veksthormon. Det kombineres ofte i slike tilfeller også med stoffskiftehormoner. Brukere som er ute etter kun den fettforbrennende effekten av veksthormon bruker vanligvis mye lavere doser enn de som ønsker å øke i kroppsvekt.

I slike tilfeller brukes det også over mye kortere perioder. 4 uker blir sett på som minimum for brukbar endring i kroppsfettet. En litt spesiell sak er at injeksjoner med veksthormon kan brukes til “punktforbrenning” dvs at i på injeksjonsstedet kan fettet forsvinne lettere. Men det kan også føre til økt fettlagring på injeksjonsstedet.

Problemet er at veksthormon også kan få andre organer til å vokse. Bortsett fra øyne og hjernen kan alle andre organer vokse. Som f.eks. leveren, nyrene og hjertet.

Dette har man ingen kontroll over, og det kan føre til at man dør. I tillegg er de bivirkningene som er kjent fra veksthormon basert på medisinsk bruk. Derfor kan man regne med andre og hyppigere bivirkninger ved bruk i suprafysiologiske doser. Hvis du bruker veksthormon på egenhånd er du din egen prøvekanin.

2 – 6 timer etter en injeksjon med veksthormon er IGF-1 nivået på sitt høyeste. Ettersom det går fort ut av systemet er det vanskelig å holde jevne blodverdier. Derfor er det vanlig med daglige injeksjoner, eller injeksjoner flere ganger om dagen.

Veksthormon kan ikke spores på en urinprøve og er derfor mer utbredt enn folk er klar over. Eneste måten å avsløre det på er ved blodprøve, noe som er sjeldent i idrettssammenheng. Blodprøver blir vanligvis kun brukt på olympisk nivå. Det jobbes nå med utarbeiding av en måte å lettere avsløre bruk av veksthormon.

Blodprofilprosjektet er et samarbeid mellom Anti-Doping Norge, Hormonlaboratoriet og Anti-Doping Danmark. Det går ut på å teste idrettsutøvere for å finne normalverdier som kan brukes til dopingtesting i fremtiden.

Veksthormon kommer i glassrør eller hetteglass med egne ampuller med sterilt vann som medfølger, og i penner som med insulin. Veksthormon måles ofte i internasjonale enheter: I.E. eller I.U.(kalles for “units” eng.), men også i milligram. Veksthormon finnes også på apotek i Norge, men er reseptbelagt og man må oppfylle strenge medisinske krav for å få dette på resept.

Den høye prisen på veksthormon gjør at det blir hyppig forfalsket. Man skal være på vakt hvis man tenker på å kjøpe det. En del av veksthormonene på markedet er HCG som har fått endret etikett. En måte å avsløre det på er å ta en graviditetstest. Disse avslører HCG i urinen. Hvis man da har tatt en injeksjon på kvelden vil det kunne synes på en graviditetstest i morgen urinen. Andre forfalskninger inneholder ikke virkestoff i det hele tatt, disse kan være farlige!

Glem heller ikke at veksthormon er mye mer komplisert å fremstille enn anabole steroider. Derfor bør man unngå “underground” produkter helt når det gjelder veksthormon.

Veksthormon kan være livsfarlig hvis man har sykdommer eller går på medisiner. Snakk med legen din hvis du vurderer å bruke veksthormon. Veksthormon er et farlig hormon å bruke på egenhånd!

Somatropin

Generisk navn: Somatropin
Sporingstid: Kan foreløpig ikke spores i urin, kun blodprøve men uvisst hvor lenge.
Halveringstid(Humatrope fra Lilly): Ca 4 timer ved subkutan injeksjon
Halveringstid(Genotropin fra Pfizer): Ca 2 – 3 timer ved subkutan injeksjon
Halveringstid(Saizen fra Serono): Ca 2 – 4 timer ved subkutan injeksjon
Eliminasjonshalveringstid(half-life): 20 – 35 minutter
Maks. plasmakonsentrasjon av veksthormon: ca. 2 – 6(4)timer
Kallenavn: Vekst, GH, HGH

Bivirkninger:
Gigantisme/akromegali(skjelettet i hender, føtter, kjeve, panne, albue m.m. kan vokse.) Dette er ikke reversibelt. Et tydelig tegn på veksthormoner er når brukere får mellomrom mellom fortennene.
Leukemi
Parestesier: nummenhet eller prikking i hender og føtter
Indre organer kan vokse. Hjertet, lever, nyrer ol.
Tykkere hud
Insulin resistens
Væskeretensjon og ødemer
Hypoglykemi: lavt blodsukker
Hypotyreose: kronisk sykdom som skyldes svikt i produksjonen av kroppens stoffskiftehormon
Mild hyperglykemi: høyt blodsukker
Muskelsmerter
Glukosuri: glukose i urinen, kan sjekkes med urinstix. Kan være tegn på diabetes.
Benign intrakraniell hypertensjon: godartet økning av blodtrykket i hjernen
Hypertensjon: høyt blodtrykk
Søvnløshet
Artralgi: Leddsmerter, stivhet i ledd og myalgi
Hodepine
Hypersensitivitet for oppløsningsmiddel
Svakhet
Benign intrakraniell hypertensjon
Glukosuri
Allergiske reaksjoner
Dannelse av antistoffer mot somatropin
Femoral epifyseløsning og Legg-Calvé-Perthes sykdom er rapportert hos barn behandlet med veksthormon.
Diabetes type 2
Karpaltunnelsyndrom
Hjerneslag
Hjerteinfarkt
Svulster
Kløende utslett og smerte på injeksjonsstedet

Overdose: Akutt overdosering kan initialt føre til hypoglykemi og deretter til hyperglykemi. Overdosering over lang tid kan føre til tegn og symptomer på gigantisme/akromegali.

***

Kilder:
1. Felleskatalogen.no
2. Anabolics 2006, William Llewellyn
3. World Anabolic Review 1996, M. Bachmann/P. Grundig
4. Menneskekroppen -fysiologi og anatomi, Egil Haug, Jan G. Bjålie, Olav Sand, Øystein V. Sjaastad og Kari C. Toverud
5. Identification of an insulin-responsive element in the promoter of the human gene for insulin-like growth factor binding protein-1. Suwanickul A, Morris SL, Powell DR. Department of Pediatrics, Baylor College of Medicine, Houston, Texas 77030.
6.Evidence supporting a direct suppressive effect of growth hormone on serum IGFBP-1 levels. Experimental studies in normal, obese and GH-deficient adults. Norrelund H, Fisker S, Vahl N, Borglum J, Richelsen B, Christiansen JS, Jorgensen JO. Medical Department M (Endocrinology and Diabetes), Aarhus Kommunehospital, Denmark.
7. Saizen(somatropin) – Serono Inc. Pakningsvedlegg.
8. Growth hormone induced increase in serum IGFBP-3 level is reversed by anabolic steroids in substance abusing power athletes. Karila T, Koistinen H, Seppala M, Koistinen R, Seppala T. National Public Health Institute, Laboratory of Pharmacology and Toxicology, Helsinki, Finland.
9. Fass.se

 

Foto: NovoNordisk.com, Wikipedia.org og Steroider.Net

***

0 Comments

Leave a reply

©2023 Steroider.net

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?