Insulin

Karbohydrater er et av kroppens viktigste drivstoffer i energiomsetningen. Etter man har spist tas sukkerstoffene opp via tarmens slimhinner og føres deretter ut i kroppsvevet med blodet.

I cellene brytes sukkeret ned til karbondioksid og vann, og da frigjøres det energi som cellene kan bruke. Alle celler bruker sukker i energiproduksjonen. Spesielt i hjernen er sukkeret viktig.

Hjerneceller kan ikke legge opp energidepoter og er avhengig av en konstant sukkertilførsel. Blodsukkeret reguleres av blant annet insulin, som dannes i bukspyttkjertelens betaceller.

Insulinet påvirker kroppscellene og gjør dem bedre i stand til å ta opp og forbrenne sukker fra blodet.

Insulinet stimulerer også leveren til å ta opp og lagre sukker i depoter. Insulin får blodsukkeret til å synke fordi cellene tar opp sukker fra blodet.

Betacellene i bukspyttkjertelen holder konstant øye med blodsukkeret, og hos et friskt menneske reagerer betacellene med å lage mer insulin når blodsukkeret stiger.

Hos mennesker med type 1 diabetes er betacellene ødelagt, noe som gjør at kroppen ikke klarer å produsere insulin. De er derfor avhengige av daglige injeksjoner med insulin hele livet.

Type 2 diabetes, som også kalles aldersdiabetes, rammet tidligere eldre mennesker. I den senere tiden har flere og flere yngre mennesker fått type 2 diabetes pga dårlig kosthold og usunn livsstil.

Type 2 diabetes skyldes at betacellene danner mindre insulin enn vanlig. Cellene blir nærmest “sløve” og reagerer ikke på at blodsukkeret blir høyere etter et måltid. Samtidig blir cellene i kroppen mindre følsomme overfor insulinet, noe som fører til at blodsukkeret ligger på et høyere nivå enn normalt.

Dette er veldig skadelig for kroppen. De små blodkarene i netthinnen blir ødelagt, noe som kan føre til nedsatt syn eller tap av synet. Nyreskader, nedsatt følelse i beina og fotsår kan også oppstå som følge av type 2 diabetes.

De som lider av type 2 diabetes kan gjøre mye selv for å unngå for høyt blodsukker. Et bra kosthold med lite fett og sukker, og mye trening kan hjelpe mye. Allikevel trenger de ofte medisinsk behandling.

Det er viktig å forstå hvor farlig det er å bruke insulin på egenhånd. En liten feildosering kan gjøre at man faller i koma eller dør i løpet av kort tid. Og du skal ha flaks hvis du klarer å komme deg til lege eller å ta en telefon når du har fått i deg for mye insulin.

I tillegg er muligheten stor for at man kan bli diabetiker og avhengig av insulin resten av livet. Du skal være veldig erfaren, kjenne kroppen din godt og vite hva du driver med for å kunne bruke insulin på en noenlunde forsvarlig måte. Selv da er muligheten for at noe kan gå galt tilstede.

Insulin er mye mer anabolt enn testosteron. Insulin øker proteinsyntesen og forebygger nedbrytning av proteiner(anti-katabolt). Insulin er et peptidhormon som består av 51 aminosyrer. Insulinets hovedoppgave er å stimulere cellenes opptak av næringsstoffer.

Insulin

Insulin blir brukt av kroppsbyggere netopp fordi det gir økt opptak av proteiner, karbohydrater og andre næringsstoffer. Det øker lagringen av proteiner og karbohydrater i muskelcellene.

Noe som gjør at man raskt vil føle og se at musklene blir fullere og større. Problemet med insulin er at det i tillegg lagrer fett.

Farmasøytisk insulin kan lages på to måter. Det kan utvinnes fra bukspyttkjertelen hos dyr. Gris eller ku. Den andre måten er syntetisk, som er mest vanlig å bruke. Videre finnes det forskjellige typer insulin.

Langtidsvirkende og hurtigvirkende. Noen typer som har en virketid mellom disse, og blandinger av langtidvirkende og hurtigvirkende.

Det vanligste er å bruke hurtigvirkende insulin fra en insulinpenn, som settes i fettvevet under huden(subkutant*). Dosen settes ofte rett etter trening eller 15 – 30min før treningsøkten er ferdig.

Men ofte også flere ganger om dagen. Det er vanlig å bytte injeksjonssted ofte da man kan få lokal lagring av fett i området hvor injeksjonene er satt.

*(Subkutant: Når man setter insulin gjennom huden og inne i fettvevet under kaller man det en sub(under)kutan(huden) injeksjon. Dersom kanylen kan beveges litt fra side til side etter at man er kommet igjennom huden er man på riktig plass. Setter man kanylen dypere og kjenner at den “sitter fast” er man kommet inn i muskulatur (intramuskulært)).

En insulinpenn inneholder mange doser og ved å skru på korken kan man bestemme dosen(antall units/internasjonale enheter).

De mest vanlige i Norge er Actrapid og Rapid fra Novonordisk. Korken på pennen vris for innstilling av dose, opp til 18 i.e. Tallene på beholderen viser hvor mye som er igjen i pennen.

Actrapid er en engangspenn. Insulinet har en innsettende effekt innen 30min. Maks effekt i løpet av 90 til 210min, og ingen eller minimal effekt etter 7 – 8 timer.

Skal oppbevares i kjøleskap og ikke fryses. Hvis insulinet har vært fryst må det ikke brukes. Når insulinet er tatt i bruk skal det oppbevares i romtemperatur, dvs. inntil 30 grader celsius i inntil 6 uker. Hvis insulinoppløsningen i pennen er misfarget må den ikke brukes.

Dosen som brukes varierer mye fra bruker til bruker, nybegynnere pleier å starte på den laveste dosen som er mulig(som regel 1 – 2 i.e.), og øker gradvis fra dag til dag og følger med på blodsukkeret.

Viderekommende brukere har egne måter å regne ut dosen på. En av metodene er 1 i.e. pr 15 – 20 lbs/7 – 9kg fettfri kroppsvekt. Bare for å regne ut fettfri kroppsvekt må man ha litt peiling…

Det er vanlig å ta daglige blodprøver med en blodsukkermåler for å kunne dosere “riktig”. En blodsukkermåler kjøpes på apotek og er ganske billig. Et apparat koster ikke mer enn ca. 100kr. Det som er dyrt er “engangsstrips” til å legge blodet på.

Uten er slik måler vet man ihvertfall ikke hva man driver med og spiller russisk rullett med livet sitt. Finner man utstyr som dette på gutterommet, hos en sønn som ikke har diabetes, så kan man regne med at vedkommende har et tungt dopingmisbruk. Insulin bruk er ikke vanlig blant nybegynnere.

Insulin

En blodprøve tas som vist på bildet over. En finger, eller annet egnet sted, vaskes med klorhexidin, sprit eller Mediswab. Så startes blodsukkermåleren, så en strips automatisk kommer ut, og apparatet er klart til måling.

Deretter brukes lansetten til å stikke et hull i fingeren, og en blod dråpe masseres frem i fingeren.

Blod dråpen plasseres på enden av stripsen, og maskinen starter målingen. Dette tar 3 – 5 sekunder. Så kan man holde en bomullsdott på fingeren så det ikke kommer skitt i såret. Apparatet lagrer informasjonen i minnet. (Fremgangsmåte for måling kan variere fra apparat til apparat).

Etter målingen kan man bestemme dose i forhold til blodsukkernivå. I begynnelsen tar brukere ofte blodprøve før og etter injeksjoner for å bli kjent med endringene i forhold til dosen og hvor mye sukker de spiser.

Etter en injeksjon er det vanlig å spise 100gram raske karbohydrater innen 30 minutter, uansett dose! (En stund etter spises også mye høyverdige proteiner).

Hvis man ikke får i seg nok sukker kan man få hypoglykemi(føling) og besvime, og i verste fall dø. Hypoglykemi er når blodsukkeret blir for lavt. De fleste insulinbrukere opplever dette. Også de som bruker insulin som dopingmiddel.

Derfor bør man vite symptomene og hva man skal gjøre når man får hypoglykemi.

(Kravet til lavt blodsukker er ofte at det skal måles til en verdi under 2,5 mmol/l. Mennesker som har gått lenge med høye blodsukkerverdier kan får symptomer på lavt blodsukker på langt høyere nivåer.Kilde: Diabetesinfo.no)

De som bruker insulin i en kur pleier alltid å ha noe søtt tilgjengelig. Ved en overdose kan det være livreddende å ha sukker i nærheten. Skulle du være “uheldig” og få i deg for mye insulin, så ring 112 og spis rent sukker.

Ved alvorlige overdoser vil ambulansepersonell gi glukose (sukker) intravenøst. Symptomer på en overdose kan variere og komme i etapper og bli gradvis verre.

Symptomer man kan oppleve:
Matthet
Sult
Svette
Svimmelhet
Synsforstyrrelser
Hodepine
Angst
Nedstemthet
Rastløshet
Unormal oppførsel
Personlighetsforandring
Snøvlete tale
Konsentrasjonsvansker
Koordinasjonsvansker
Ustødig gange
Søvnvansker
Prikking i lepper, hender, føtter og hodet
Skjelvinger og kramper til bevisstløshet

Hvis man opplever noe av dette på en insulinkur bør man komme seg til lege, selv om det går over.

AndreStofferInsulin05

Man kan også oppleve å bli trøtt etter en injeksjon med insulin. Dette kan være tegn på hypoglykemi på et tidlig stadium, og en advarsel om at man må spise mer karbohydrater.

Hvis man da går og legger seg uten å spise mer kan man risikere å få hypoglykemi mens man sover. Da kan det virkelig gå galt. Derfor er det vanlig å ikke ta insulin sent om kvelden på en kur.

Det er veldig farlig å eksperimentere med insulin på seg selv, da man kan falle i koma, eller utvikle diabetes og bli avhengig av å bruke insulin resten av livet.

Insulin brukes sjeldent alene. De fleste bruker insulin sammen med anabole steroider, veksthormoner og/eller tyroksin.

Det finnes mange forskjellige stacker, og disse stoffene har en synergisk effekt. De påvirker hverandre og er hver sin brikke i muskeloppbygging. Hvis man manglet eller hadde hatt for lavt nivå av ett av disse stoffene fra fødselen av, ville man hatt problemer med å bygge muskler og fungere normalt, og man ville blitt medisinert.

Det er også viktig å huske når man vurderer å bruke noen av disse stoffene, siden misbruk kan føre til at kroppen slutter å produsere det selv.

Insulin alene vil man høyst sannsynlig bli noe større men fet av.
Insulin med anabole steroider vil man høyst sannsynlig bli enda litt større og fet.
Insulin med veksthormoner er effektivt, og veksthormoner vil forhindre mye av fettlagringen. I tillegg vil ikke disse stoffene så lett oppdages på en dopingtest. Så dette er nok mye brukt i internasjonale konkuranser.
Insulin sammen med tyroksin vil man også øke en del i muskelmasse og kunne forhindre mye fettlagring.

Insulin sammen med alle de nevnte stoffene samtidig gir utvilsomt en utrolig anabol effekt med god definisjon, hvis brukt “riktig”. Men det blir som å spille russisk rullett med sin egen helse. Du vet aldri når det kan gå galt.

Anabole steroider i suprafysiologiske doser vet man mye om effektene av, men når det gjelder alle disse stoffene sammen og i høye doser kan mye skje som man ikke forventer seg, siden det ikke er medisinske studier på bruk i så høye doser med så høyt stressnivå som tung vekttrening er.

Og bruker man så mange stoffer samtidig vil selvfølgelig sjansen for at noe går galt øke betraktelig og man åpner opp for andre bivirkninger enn kun de som er vanlig ved medisinsk bruk.

Vi anbefaler på det sterkeste at du ikke bruker insulin til å bygge muskler. Hvis du allikevel velger å bruke det trenger du mye mer info enn du finner på denne nettsiden.

Insulin

Generisk navn: Insulin (humant)

 

Bivirkninger:
Svimmelhet
Kaldsvetting
Angst
Forvirring
Synsforstyrrelser; refraksjonsanomalier kan oppstå i begynnelsen av en insulinbehandling og er normalt forbigående
Døsighet
Hodepine
Skjelving
Krampeanfall
Konsentrasjonsvansker
Nervøsitet
Hjertebank
Kvalme
Blek hud
Sultfølelse
Besvimelse
Koma
Diabetes
Tap av synet
Hypoglykemi
Allergiske reaksjoner i huden;
rødhet, hevelse, kløe, smerte og hematom på injeksjonsstedet
Lipodystrofi; økt fettansamling i underhuden
Urticaria; elveblest
Hudutslett
Ødemer; kan oppstå i begynnelsen av en insulinbehandling og er normalt forbigående
Andre allergiske reaksjoner
Akutt død

Ved overdose ring 113!

***

Kilder:
1. Felleskatalogen.no
2. Diabetesinfo.no
3. Anabolics 2006, William Llewellyn
4. Menneskekroppen -fysiologi og anatomi, Egil Haug, Jan G. Bjålie, Olav Sand, Øystein V. Sjaastad og Kari C. Toverud

Foto: Steroider.Net

***

0 Comments

Leave a reply

©2022 Steroider.net

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?