Ritalin

Ritalin er klassifisert som et narkotikum som kun kan utleveres etter spesiell tillatelse fra fylkesmannen.

Ritalin virker mildt sentralstimulerende og brukes ved hyperaktivitetssyndrom (hyperkinetisk forstyrrelse/ADHD) hos barn og ungdom.

Ritalin kan brukes av voksne med tilbakevendende ADHD etter individuell tillatelse fra fylkesmannen. Ritalin brukes også ved narkolepsi. Plutselig søvntrang med korte søvnperioder i løpet av dagen.

Den sentralstimulerende effekten kan sammenlignes med amfetamin. Litt avhengig av dose. Brukeren blir mer våken og rastløs.

Ritalin

Ritalin blir ofte misbrukt som et rusmiddel blant unge mennesker helt ned i barneskolen. Ettersom mange barn har diagnosen ADHD og mange får Ritalin er dette et lett tilgjengelig medikament for barn og ungdom. Det er ikke uvanlig at barn som går på Ritalin selger tabletter til kamerater på skolen. Der går Ritalin ofte under kallenavnet “rittiser”.

For å få Ritalin på resept må man oppfylle en del krav og det er strenge regler man må forholde seg til. Blir salg av tabletter oppdaget vil det kunne få konsekvenser. Barn og ungdom med ADHD har en tendens til å finne på mye rart og ofte havne kriminelle miljøer.

For en skoleungdom som går på Ritalin vil salg av tabletter til venner og kjente utvilsomt være lønnsomt. Desverre tenker sjelden ungdom på konsekvenser av slikt. Hva om kompisen hadde tatt en overdose?

Ritalin er også et omstridt medikament. I USA skal så mange som 186 dødsfall være rapportert av FDA, mellom 1990 og 2000. Det er også omstridt hvorvidt Ritalin er et bra medikament for ADHD pasienter. En ting som er sikkert er at mange hyperaktive blir rolige av Ritalin. I motsetning til mennesker uten ADHD som blir “speeda” hvis de bruker det.

I idrett vil Ritalin gi økt utholdenhet, enerig og økt reaksjonsevne. I kampsport vil det utvilsomt gi en fordel. I alle utholdenhetsidretter kan stoffer som Ritalin gi stort forsprang. Der kan også en kombinasjon med astmamedisiner kunne gi ytterligere effekt. Det blir også brukt for å gå ned i vekt i idretter med vektklasser.

Ritalin lages av Novarits. Det kommer i tabletter på 10mg og kapsler på 20, 30 og 40mg. Det finnes på apotek i Norge men er neppe noe du vil få en lege til å skrive ut hvis du ikke trenger det medisinsk.

Misbruk av Ritalin kan føre til avhengighet på lik linje med narkotiske stoffer. Ritalin er ikke et stoff det er veldig lurt å begynne å bruke på egenhånd.

Ritalin

methyl 2-phenyl-2-(2-piperidyl)acetate
Generisk navn: Metylfenidat Hydroklorid
Formel: C14 H19 NO2
Halveringstid: ca 2 timer
Kallenavn: Rittiser

Bivirkninger:
Nedsatt appetitt
Munntørrhet
Magesmerter
Brekninger
Utslett
Kløe
Håravfall
Nervøsitet
Søvnløshet
Avhengighet
Hodepine
Svimmelhet
Kramper
Tics eller forverring av tics og Tourettes syndrom
Kvalme
Takykardi
Arytmier
Puls og blodtrykksforandringer
Angina pectoris
Palpitasjoner
Feber
Artralgi
Leukopeni
Trombocytopeni
Anemi
Leverfunksjonsforstyrrelser som kan variere fra en økning i transaminaser til leverkoma
Trombocytopenisk purpura
Eksfoliativ dermatitt
Erythema multiforme
Tåkesyn
Hyperaktivitet
Muskelkramper
Choreoathetotiske bevegelser
Toksisk psykose (av og til med visuelle og taktile hallusinasjoner)
Forbigående senket stemningsleie
Cerebral artritt og/eller okklusjon
Isolerte tilfeller av neuroleptisk malignt syndrom (NMS) har vært observert
Hypersensitivitetsreaksjoner,
Moderat redusert vektøkning
Svak veksthemming hos barn under langtidsbehandling
Ved overdose ring 113!

***

Kilder:
1. Ritalindeath.com
2. Felleskatalogen.no
3. Wikipedia.org

Foto: Steroider.Net

***

0 Comments

Leave a reply

©2023 Steroider.net

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?