EPO – Erytropoietin

Rundt 90% av cellene i blodet er erytrocytter, eller røde blodceller som de fleste kjenner det som. Funksjonen til erytrocyttene er å transportere oksygen fra lungene til kroppens celler.
De skal også sørge for transporten av karbondioksid fra cellene tilbake til lungene.
Erytrocyttene blir produsert i beinmargen. Produksjonen styres av hormonet erytropoietin som dannes i nyrene. Utskillelsen av erytropoietin reguleres gjennom negativ tilbakekobling.

EPO er en forkortelse for erytropoietin som er et glykoproteinhormon som normalt produseres i nyrene hos friske mennesker. Produksjonen reguleres av oksygeninnholdet i blodet.

Når antallet erytrocytter og dermed blodets oksygeninnhold synker, stimuleres visse celler i nyrene til økt produksjon av erytropoietin. Blir antallet erytrocytter i blodet for høyt vil produksjonen av erytropoietin avta.
Erytropoietin blir transportert via blodomløpet til beinmargen. I beinmargen skjer produksjonen av erytrocytter.

Medisinsk brukes EPO til å behandle mennesker med nyresvikt, som ikke kan produsere erytropoietin selv. Mennesker med kreft og blodfattige mennesker blir også ofte behandlet med EPO.
Kunstig EPO, også kalt Epoetin, ble utviklet på slutten av 1980 tallet ved hjelp av genteknologisk teknikk, hvor celler fra dyr blir manipulert til å produsere menneskelig EPO.

EPO

Disse cellene dyrkes så i kulturer i store tanker, og EPO høstes deretter inn, rengjøres og bearbeides sterilt før det blir brukt på mennesker.
EPO-molekylet består av en lang protein-kjede som er beskyttet av et “skall” bestående av karbohydrater.

Protein-kjeden i kunstig EPO er helt identisk med menneskets eget EPO, men karbohydrat delen har små forskjeller. Dette er årsaken til at det kan påvises på en doping test.
EPO blir brukt hovedsakelig i utholdenhetsidretter som langrenn, sykling triathlon og marathon og løping. EPO har blitt brukt av styrkeløftere, men om det er et effektivt dopingmiddel for styrkeidretter er tvilsomt.

Når en idrettsutøver begynner på EPO tar det ca to uker før antallet røde blodceller øker og i løpet av en måneds tid oppnås en vesentlig økning i antallet røde blodceller.
Bruk av EPO kan sammenlignes med bloddoping. Bloddoping går ut på å ta ut blod fra utøverens kropp lenge før konkurranse. Fryse det ned, for så å vente flere uker. Like før konkurransen tiner man opp blodet og det blir via infusjon gitt tilbake til kroppen.

Alt dette slipper man med bruk av EPO, det krever bare noen injeksjoner.
Bruk av EPO er veldig farlig og toppidrettsutøvere får vanligvis hjelp av leger for å gjøre det “riktig”. Hvis konsentrasjonen av røde blodceller blir for stor, blir blodet veldig tykt.

Det kan bli så tykt at det nesten stopper opp og kan føre til blodpropp, hjertesvikt, slag, hjerteinfarkt og lungeødem.
Det er ikke noen hemmelighet at EPO ofte brukes i forbindelse med store sykkelritt. Utøvere på EPO får ofte tykt blod. Så tykt at det kan være farlig å sove for lenge av gangen.

Noen sykkel lag skal ha hatt avtaler om vekking om natten for at de skal opp og gå en runde får de legger seg igjen for å unngå å dø. I Europa har det forekommet flere EPO-relaterte dødsfall trolig pga blodpropp i sykkelsporten.

Risikoen for arterielle problemer blir enda større hvis brukeren blir dehydrert. Mennesker med hjerteproblemer må aldri bruke EPO. Langtidsvirkningene av EPO er uvisst.

På apotek i Norge finnes disse EPO produktene:

Produktnavn: Eprex
Generisk navn: Epoetin alfa
Produsent: Janssen-Cilag
Halveringstid: Ca 24 timer ved subkutan administrering
Klassifisering: Epoetin alfa er et rent glykoprotein fremstilt av klonede hamster-ovarieceller som er blitt tilført genetisk kode for humant erytropoietin.

Produktnavn: Aranesp
Generisk navn: Darbepoetin alfa
Produsent: Amgen
Halveringstid (terminal): 69.6 timer
Klassifisering: Glykoprotein fremstilt i ovarieceller fra hamster ved hjelp av genteknologi

Produktnavn: NeoRecormon
Generisk navn: Epoetin beta
Produsent: Roche
Halveringstid: 13-28 timer ved subkutan administrering
Klassifisering: Epoetin beta er et genteknologisk fremstilt glykoprotein identisk med erytropoietin i aminosyre og karbohydratsammensetningen

EPO

Bivirkninger:
Blodpropp
Lungeødem
Hjertesvikt
Hjerteinfarkt
Hjerneslag
Hodepine
Leddsmerter
Svimmelhet
Anafylaktisk sjokk
Økt blodtrykk
Hypertensjon
Hodepine
Forvirring
Hypertensive kriser med sentralnervøse symptomer (f.eks. hodepine og forvirring, motoriske forstyrrelser som språkforstyrrelser, ustødig ganglag osv. til tonisk-kloniske anfall)
Trombotisering av arteriøs fistel
Moderat doseavhengig, reversibel økning i blodplatetallet innenfor normalverdiene.
Fall i serumjernverdier
Akutt stikkende migrenelignende hodepine
Trombocytose – Forhøyede verdier av blodplater kalles trombocytose (trombocytter = blodplater).
Økte serumkalium og fosfatnivåer
Utslett
Pruritus, kløe
Urticaria, elveblest
Reaksjoner ved injeksjonsstedet
Influensalignende symptomer som feber, frysninger, hodepine, smerter i ekstremitetene, utilpasshet og/eller bensmerter, særlig ved behandlingsstart
Enkelttilfeller av nøytraliserende anti-erytropoietin antistoff-mediert erytroaplasi

***

Kilder:
1. Felleskatalogen.no
2. Anabolics 2006, William Llewellyn
3. World Anabolic Review 1996, M. Bachmann/P. Grundig
4. Menneskekroppen -fysiologi og anatomi, Egil Haug, Jan G. Bjålie, Olav Sand, Øystein V. Sjaastad og Kari C. Toverud
5. An Extended Terminal Half-Life for Darbepoetin Alfa: Results from a Single-Dose Pharmacokinetic Study in Patients with Chronic Kidney Disease not Receiving Dialysis. Padhi, Desmond; Ni, Liyun; Cooke, Blaire; Marino, Rafael; Jang, Graham. Clinical Pharmacokinetics, Volume 45, Number 5, 2006, pp. 503-510(8)

Foto: Roche.se, ypsomed.com og Steroider.Net

***

0 Comments

Leave a reply

©2024 Steroider.net

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?