DNP – Dinitrofenol

DNP ble opprinnelig fremstilt for bruk i utløsermekanismen i sprengstoff. Det ble også lenge brukt som innsektsmiddel.

I 1930 årene ble DNP foreskrevet som slankemiddel i mange land, men ble tatt av markedet pga mye bivirkninger og at folk døde.
DNP selges ikke til bruk på mennesker noe sted i verden, men finnes mange steder til bruk i industri. Bortsett fra de nevnte bruksområdene ble det også brukt til farging og preservering av treverk. Og i fremkalling av fotografi.

Det kom som slankemiddel i USA tidlig i 1930 årene. I 1934 ble det anslått at en klinikk i Stanford i California alene hadde solgt mer en 1,2 millioner tabletter DNP innen 1933 og at mer enn 100 000 amerikanere ble behandlet dette året.

Det kom under merkenavn som Dinitriso, Nitromet, Dinitrenal og Alpha Dinitrophenol. Under DNPs storhetstid kunne det finnes på alle apotek over hele USA. Etterhvert kom det også som slankemiddel i flere land. Blant annet Frankrike og Italia.

Allerede i 1885 ble det gjort medisinske studier på DNP. Den fettforbrennende egenskapen ble oppdaget under første verdenskrig. Overvektige menn som jobbet med produksjon av våpen mistet store mengder fett på kroppen.

Det samme ble oppdaget hos menn som jobbet med farging av treverk. Det tok ikke lang tid før DNP ble det mest populære medikamentet mot fedme. Det ble solgt som et trygt og effektivt medikament.

Det tok ikke lang tid før rapportene om bivirkninger kom. Blant disse var det noen kvinner i California som hadde opplevd midlertidig tap av synet. Og lignende hendelser ble etterhvert rapportert fra flere steder i landet.

Dette skjedde med så lave doser som 100mg daglig. Etter at det kom inn veldig mange rapporter om alvorlige bivirkninger og at det ble oppdaget betydelig toksisitet ble DNP tatt av markedet i 1938, kun tre år etter. Det har ikke blitt godkjent som legemiddel i noe land noen gang siden.

Det har vært rapportert om dødsfall i veldig lave doser. Sammelignet med det som brukes idag. De dødsfallene vi har funnet doser på, er blant annet en dose på 3 gram inntatt over en periode på 5 dager.
En mann fra Long Island i USA døde nylig etter å ha brukt DNP i bare fire dager. Dosen han brukte var 600mg daglig. Bare tre kapsler på 200mg.

DNP setter opp farten på metabolismen. I følge bladet “Bodybuilding” fra 1998, og artikkelen “DNP hvor farlig er det egentlig?” vil en dose på 5 mg pr kg kroppsvekt øke kroppens elementære energibehov med 30% i løpet av en time. Dette vedvarer i 24 timer.

Dersom man fortsetter å innta samme dose topper det seg etter fire dager. Da er kroppens elementære energibehov økt med 60%. Slik holder det seg i flere uker på samme dose.

Etterpå kan det ta opp til 14 dager å returnere til normalnivåer igjen. Effekten av DNP forsvinner etter 3 – 4 uker, men med et opphold på 10 dager kommer virkningen tilbake med full styrke.

DNP

Mekanismen bak den økte metabolismen er frikobling av oksidativ fosforylering og dermed sterkt økt varmeproduksjon.
DNP henter energien fra kroppens fettlagre og brenner ikke muskulatur. DNP øker kroppstemperaturen betraktelig. Det er det som gjør DNP så veldig farlig.

Et av de mest kjente sitatene om DNP fra 1930 årene kom fra forfatteren Carl Malmberg i hans bok “Diet and Die”. Han skrev om en DNP bruker som “was literally cooked to death”, eller “kokte ihjel”.

Problemet er at ved en liten konsentrasjonsforandring i pulveret kan dosen beregnet på å brenne fett gjøre at du dør.
Under obduksjoner av DNP misbrukere som har dødd har det vært funnet at indre organer har vært farget gule. Alt dette pulveret kommer i kontakt med blir farget gult. Det har en veldig sterkt gulfarge, og smaker veldig “kjemisk”.

DNP gjør at kroppen holder en del vann som “flushes” ut etter avsluttet kur. Det fungerer bedre om sommeren pga høyere utetemperatur.
Stoffet øker også kroppens behov for kalsium, T-3, T-4, og det er viktig å supplere med vitamin/mineraltilskudd for å styrke immunforsvaret.

En rapport fra “Tidsskrift for Den norske lægeforening” forteller om to menn på 20 og 32 år. Begge var aktive kroppsbyggere. De kom til legen og klaget over at de følte seg uvel og utmattet.
Prøver viste at de hadde veldig lave verdier “fritt tyroksin” og TSH (tyroidea stimulerende hormon). Noe som tydet på sentral undertrykkelse av thyreoideafunksjonen. Begge innrømmet bruk av DNP. Dosen var omtrent 5mg pr kg kroppsvekt om dagen.

Den ene av pasientene fortalte at de mest avanserte brukerne av DNP bruker tyroksin for å kompensere for fallet i fritt tyroksin.
Brukerdosen for å brenne fett ligger på ca 2 mg pr kg kroppsvekt pr dag. DNP kommer i kapsler på 200 mg eller i pulver, som gjør det vanskelig å dosere riktig.

Ofte kommer det i kapsler selgere har fylt opp selv, og dosen blir da umulig å beregne riktig.
Det er også viktig å huske at selv om selgeren din er “flink” og kan mye om doping. Så kan vekten hans være feilinnstilt eller ha en stor feilmargin. Noe som kan gjøre at dosen være feilberegnet.
Det kan også være konsentrasjonsforandringer i pulveret. DNP lages ofte av kjemistudenter og i underground laboratorier. Det kan lett oppstå misforståelser og skje feil når slike stoffer produseres illegalt.
DNP har ingen prestasjonsfremmende effekter, og er ikke anabolt. Det brukes kun pga den fettforbrennende effekten av estetiske grunner.
DNP brukes i flere idretter enn kroppsbygging. Alle idretter som er avhengig av vektklasser kan dra nytte av DNP.

DNP

I Drammens Tidende 3. desember 2006 kan du lese om en dame på rundt 50 år som hadde brukt DNP og havnet på sykehus.

http://dt.no/nyheter/feil-dose-livsfarlig-1.3284595
http://dt.no/nyheter/kvinne-forgiftet-advarer-mot-slankemiddel-1.3239838
http://dt.no/nyheter/advarer-mot-illegalt-slankemiddel-1.3284314
http://dt.no/nyheter/har-ikke-motgift-1.3284450

I 2004 kom en gutt på 22år til Winthrop University Hospital. Han hadde diaforese, som er kunstig fremkallelse av svette.
Feber på 38.9 (102F), målt i munnen. Han var klar i hodet og samarbeidsvillig. Deretter ble han oppstemt og feberfantaserte.
Legene ga han Midazolam. Et hurtigvirkende benzodiazepin, og prøvde å kjøle han ned. Så fikk han Pancuronium. Et muskelavslappende middel, før han ble intubert.
Over den neste timen fikk han først bradykardi, dvs veldig lav puls. Så sluttet hjertet å slå. Til tross for forsøk på gjenoppliving døde han. I følge reklamer for DNP er dosen denne gutten brukte helt trygt å bruke.

Washington State Toxicology Laboratory kunne i 2006 fortelle om to dødsfall.
Begge var brukere av DNP og var tidligere brukere av andre kroppsbygger og fettforbrenningstilskudd.
De hadde veldig høy puls, høyere kroppstemperatur og pustefreksvens. Under obduksjon viste det seg at organene i mage regionen var farget gule.

Bildet over er fra “stoff listen” til Statens forurensningstilsyn. En ting som er verdt å merke seg er at denne listen har ikke tenkt på at du kanskje vurderer å bruke DNP for å brenne fett.

Dette er i forhold til mennesker som jobber med kjemikalier og kan risikere å få i seg stoffet.

Her er et utdrag fra stofflisten:

“Giftig ved innånding, hudkontakt og svelging. Kan opphopes i kroppen ved gjentatt bruk. Meget giftig for vannlevende organismer. Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn. Får man stoff på huden, vask straks med store mengder …. (Angis av produsent, importør eller omsetter.)
Bruk egnede vernehansker. Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandlig nødvendig; vis etiketten om mulig. Unngå utslipp til miljøet. Se helse-, miljø- og sikkerhets- (HMS) datablad for ytterligere informasjon.”

Tror du fortsatt at det er lurt å innta dette stoffet daglig?

Dette stoffet er ekstremt farlig å eksperimentere på seg selv med. Til og med i boken “Anabolics 2006” vurderte de om de i det hele tatt skulle skrive om DNP. De valgte å gjøre det kun for å fortelle folk hvor farlig dette stoffet er.

Steroider.Net anbefaler på det sterkeste at du ikke bruker DNP.

DNP

Formel: C6 H4 N2 O5
Kjemisk navn: 2,4-Dinitrophenol
Sporingstid: ?
Halveringstid: ca 36 timer?
Kallenavn: DNP
Andre navn: Solfo Black

Bivirkninger:
Acidose
Kløe
Feber, kraftig varmeøkning i kroppen
Dehydrering
Hetetokter og økt svetting
Nyresvikt
Muskelkramper
Lungeødem
Hypoksi
Raskere pustefreksvens, hyperventilering
Redusert thyreoideafunksjon
Raskere puls
Søvnløshet
Svimmelhet
Økt antall hvite blodceller
Midlertidig tap av synet
Død

Overdose: Overdose kan føre til kraftig temperaturstigning, takykardi, muskelkramper, hypoksi, acidose, dehydrering, lungeødem, nyresvikt og eventuelt dødsfall.

Ved overdose ring 113!

***

Kilder:
1. “Bodybuilding, bladet de forsøkte å stanse”, “DNP hvor farlig er det egentlig?”-Paul Borresen, Nils Olav F. Bruteig. 1998.
2. Tidsskr Nor Laegeforen. 2002 May 30;122(14):1363-4. [Dnitrophenol–a dangerous doping agent][Article in Norwegian] Sand P, Madsen S. Humana Medisinske Senter Postboks 63 1300 Sandvika.
3. Anabolics 2006, William Llewellyn
4. Miljostatus.no, “stofflisten” – Statens forurensningstilsyn
5. Two deaths attributed to the use of 2,4-dinitrophenol. Miranda EJ, McIntyre IM, Parker DR, Gary RD, Logan BK. Washington State Toxicology Laboratory, Washington State Patrol, 2203 Airport Way South, Seattle, Washington 98134, USA. J Anal Toxicol. 2006 Apr;30(3):219-22.
6. Dying to be thin: a dinitrophenol related fatality. McFee RB, Caraccio TR, McGuigan MA, Reynolds SA, Bellanger P. Long Island Regional Poison Control Center, Winthrop University Hospital, 107 Mineola Blvd, Mineola, NY 11501, USA. Vet Hum Toxicol. 2004 Oct;46(5):251-4.

Foto: Steroider.Net

***

0 Comments

Leave a reply

©2022 Steroider.net

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?